Dokumenty do pobrania

pdf-icon-66x66 ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA Z TYTUŁU WYSTĄPIENIA POWAŻNEGO ZACHOROWANIA / WADY WRODZONEJ DZIECKA
pdf-icon-66x66 ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA / URODZENIA SIĘ DZIECI WSKUTEK CIĄŻY MNOGIEJ
pdf-icon-66x66 ZGŁOSZENIE WYPADKU Z UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
pdf-icon-66x66 ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA Z TYTUŁU TRWAŁEGO INWALIDZTWA / TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU / NIEZDOLNOŚCI DO PRACY
pdf-icon-66x66 ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA Z TYTUŁU ZGONU UBEZPIECZONEGO
pdf-icon-66x66 ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA Z TYTUŁU ZGONU WSPÓŁUBEZPIECZONEGO

Potrzebujesz naszej pomocy ?

Napisz: alina.ludyga@bls.info.pl
Zadzwoń: 32 228 00 01, 502 085 081

Biuro Likwidacji Szkód LIKWIDATOR S.C.

41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Świerczewskiego 11